جهش تولید ،توصیه ای به مسئولان و مردم

سخنان مقام معظم رهبری

توصیه مقام معظم رهبری به مردم و مسئولان در رابطه با تلاش برای رونق و جهش تولید در سال پیش رو
رسانه همراه فارس

سخنان مقام معظم رهبری در نیمه شعبان
۲۱ فروردین ۱۳۹۹