ویدئو کامنت بیانات رهبری ۲۱ فروردین ۹۹ - قسمت اول

سخنان مقام معظم رهبری


مروری بر بیانات مقام معظم رهبری 
نیمه شعبان ۱۵۴۱
قسمت اول 
رسانه مجازی فارس

سخنان مقام معظم رهبری در نیمه شعبان
۲۱ فروردین ۱۳۹۹