ویدئو کامنت بیانات رهبری، ۲۱ فروردین ۹۹ - قسمت سوم

سخنان مقام معظم رهبری

ویدئو کامنت بیانات رهبری ، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ - قسمت سوم

سخنان مقام معظم رهبری در نیمه شعبان
۲۲ فروردین ۱۳۹۹