ارئه تسهیلات به کارخانه ها و کارگاه ها

برنامه های تلویزیونی

ارائه تسهیلات به مدیران کارخانه ها و کارگاه های دارای مشکلات اقتصادی برای جلوگیری از ورشکستگی این مراکز از اقدامات دادگستری فارس در سال 98
گفتگو با حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در برنامه کارنامه

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۳ فروردین ۱۳۹۹