کاهش 80 درصدی دعاوی خانوادگی

برنامه های تلویزیونی

کاهش 80 درصدی دعاوی خانوادگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان فارس
گفتگو با حجت الاسلام موسوی رئیس دادگستری استان فارس در برنامه کارنامه

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۳ فروردین ۱۳۹۹