فیبر نوری روستایی

برنامه های تلویزیونی

راه اندازی فیبر نوری روستایی اقدامی موثر برای بهبود سرویس دهی به روستاهای استان فارس
گفتگو با مهندس سهرابی مدیر کل سازمان ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان فارس در برنامه کارنامه در رابطه با پیشرفت ها و اقدامات این سازمان در سال 98

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۵ فروردین ۱۳۹۹