جهادگران همراه با مردم

در شهر

گوشه ای از فعالیت بسیجیان و طلاب فارس در این روزهای کرونایی برای حمایت از نیازمندان ؛ #در_شهر

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۶ فروردین ۱۳۹۹