کمک های مومنانه گروه های جهادی

موسیقی تصویر

گزارش تصویری از تلاش گروه های جهادی سطح استان برای ضد عفونی کردن معابر شهری 

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹