لزوم صرفه جویی در مصرف آب در شیوع کرونا

کارنامه

گفتگو با مهندس بهروزی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در برنامه کارنامه

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹