سخنرانی رئیس جمهور در افتتاح آلومینیوم لامرد

افتتاح طرح ها

سخنرانی رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی در مراسم افتتاح صنایع آلومینیوم لامرد 

طرح‌های صنعتی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی با اعتبار افزون بر ۲۳۵۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی بیش از ۲ هزار نفر در استان فارس، با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹