بزرگ ترین مجتمع آلومینیوم کشور

افتتاح طرح ها

تایملپس ساخت بزرگ ترین و مدرن ترین مجتمع آلومینیوم کشور در لامرد

طرح‌های صنعتی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی با اعتبار افزون بر ۲۳۵۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی بیش از ۲ هزار نفر در استان فارس، با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹