افتتاح بیمارستان 140 تخت خوابی لامرد

افتتاح طرح ها

سخنرانی دکتر نمکی در افتتاح بیمارستان 140 تخت خوابی لامرد با بخش های بستری و جراحی  , مراقبت های ویژه و تشخیصی در لامرد

طرح‌های صنعتی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی با اعتبار افزون بر ۲۳۵۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی بیش از ۲ هزار نفر در استان فارس، با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹