دکتر رحیمی استاندار فارس

افتتاح طرح ها

سخنان دکتر رحیمی استاندار فارس در مراسم افتتاح پروژه های ورزشی صنعتی و فرودگاهی و درمانی در لامرد استان فارس

طرح‌های صنعتی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی با اعتبار افزون بر ۲۳۵۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی بیش از ۲ هزار نفر در استان فارس، با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹