عمران و بازآفرینی فضای شهری شیراز

شهر راز

گفتگو با آقای مستمع ریس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری شیراز در خصوص پروژه های عمرانی شهر شیراز

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۲۳ فروردین ۱۳۹۶