تازه ترین آمار کرونا در فارس، ۷ اردیبهشت

کرونا

دکتر همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹