انتخابات و مشارکت حداکثری

انتخابات

گفتگو با آقای پژوهش معاون سیاسی  امنیتی و اجتماعی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان فارس در مورد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری
و پنجمین انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 

ویژه انتخابات
۲۴ فروردین ۱۳۹۶