خاطره تلخ دیروز، روزنه امید بیماران امروز

ویژه برنامه افطار

بیان خاطره تلخ دکتر کجوری که تلنگری شد برای کمک به بیماران نیازمند در برنامه مهمونی 

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹