مهربانی پزشکان شیرازی مرحم زخم های بیماران

ویژه برنامه افطار

بیان بخشی از کمک های پزشکان شیرازی به بیماران نیازمند از زبان دکتر کجوری در برنامه مهمونی
 

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹