گسترش محصولات فناورانه، گامی برای تحقق جهش تولید 

ویژه برنامه افطار

مهندس محمودی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و رئیس شرکت دانش بنیان در برنامه مهمونی 

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹