نذر اهدای خون

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر
نذر اهدا خون در ماه مبارک رمضان
گفتگو با جناب آقای ترابی -مدیر کل انتقال خون استان فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹