اختراع قطره چکان آبیاری

ویژه برنامه افطار

مصاحبه با مبتکر قطره چکان آبیاری در برنامه مهمونی 

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹