از تولید ماسک تا صادرات چرم

ویژه برنامه افطار

کارآفرین نی ریزی که با پشتکار توانسته کار خود را از یک اتاق کوچک شروع کند و تا صادرات چرم ادامه دهد و در این شرایط بحرانی کرونا با تولید ماسک به هموطنانش خدمت کند.

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹