رزمایش همدلی مددجویان

ویژه برنامه افطار

دکتر رحیمی استاندار فارس در برنامه مهمونی

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹