تازه ترین آمار کرونا در فارس، 23 اردیبهشت 99

کرونا

دکتر همتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹