تازه ترین آمار کرونا در فارس، 25 اردیبهشت 99

کرونا

دکتر همتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹