تازه ترین آمار کرونا در فارس، 30 اردیبهشت 99

کرونا

دکتر همتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹