پخش سخنرانی رهبری به مناسبت روز جهانی قدس

بیانات رهبری

پخش سخنرانی مقام معظم رهبری به مناسبت روز جهانی قدس

جمعه دوم خرداد  ساعت ۱۲ از شبکه فارس و شبکه های سراسری

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱ خرداد ۱۳۹۹