طراحی دشمنان اسلام برای قدس

ویژه برنامه افطار

دکتر جوکار کارشناس سیاسی در برنامه مهمونی

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۱ خرداد ۱۳۹۹