سختی کار رژیم صهیونیستی با ظهور جبهه مقاومت

ویژه روز قدس

رهبر معظم انقلاب: با ظهور جبهه مقاومت کار بر رژیم صهیونیستی سخت شد و البته در آینده بسی سخت تر هم خواهد شد، ان اشاءالله.
#القدس_درب_الشهداء
#اسرائیل_ویروس_منحوس
#رسانه_مجازی_فارس

.
۲ خرداد ۱۳۹۹