جبهه مقاومت رو به اقتدار پیش می رود

ویژه روز قدس

حضرت آیت الله خامنه ای: امروز جبهه مقاومت رو به اقتدار پیش می رود و جبهه استکبار کم‌توان‌تر می شود
#القدس_درب_الشهداء
#اسرائیل_ویروس_منحوس
#رسانه_مجازی_فارس

.
۲ خرداد ۱۳۹۹