توصیه رهبر انقلاب به همه دلسوزان فلسطین

ویژه روز قدس

گوشه ای از توصیه های رهبر انقلاب به همه دلسوزان مسئله فلسطین
#القدس_درب_الشهداء
#اسرائیل_ویروس_منحوس
#رسانه_مجازی_فارس

.
۲ خرداد ۱۳۹۹