مقایسه رژیم صهیونیستی و ویروس کرونا

ویژه روز قدس

????حضرت آیت الله خامنه ای با مقایسه رژیم صهیونیستی و ویروس #کرونا؛ ویروس دیرپای صهیونیسم بی گمان از این پس دیری نمی پاید و با همت و غیرت جوانان منطقه ریشه کن خواهد شد.
#القدس_درب_الشهداء
#اسرائیل_ویروس_منحوس
#رسانه_مجازی_فارس

.
۲ خرداد ۱۳۹۹