تازه ترین آمار کرونا در فارس، 02 خرداد 99

کرونا

دکتر اکبری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۲ خرداد ۱۳۹۹