ارض مقدس

ویژه روز قدس

 با موضوع قدس شریف واشغال فلسطین توسط سردمداران ظلم و به مناسبت فرا رسیدن روزجهانی قدس، به سفارش سازمان صداوسیما، جهت پخش از شبکه های ملی جمهوری اسلامی وكشورهای محور مقاومت به "کارگردانی علی براتی" و توسط موسسه هنرهای دیجیتال کلیدپارس تهیه شده است..

.
۲ خرداد ۱۳۹۹