راههای پرداخت زکات فطره

ویژه برنامه افطار

دکتر بذرافشان، مدیرکل کمیته امداد فارس در برنامه مهمونی

ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۳ خرداد ۱۳۹۹