جزء بیست و هفتم

رمضان

ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن مجید از حرم حضرت شاهچراغ علیه السلام

ویژه ماه مبارک رمضان
۳ خرداد ۱۳۹۹