جزء بیست و هشتم

رمضان

ترتیل جزء بیست و هشتم  قرآن مجید از حرم حضرت شاهچراغ علیه السلام

ویژه ماه مبارک رمضان
۳ خرداد ۱۳۹۹