نخل ایستاده

موسیقی تصویر

نماهنگ نخل ایستاده
خواننده : سعید شهروز
آهنگساز : مهرداد نصرتی 

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۳ خرداد ۱۳۹۹