تازه ترین آمار کرونا در فارس، 04 خرداد 99 

کرونا

دکتر همتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۴ خرداد ۱۳۹۹