تولید ماسک در فارس

جهش تولید

گفتگو با مهندس افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۸ خرداد ۱۳۹۹