تازه ترین آمار کرونا در فارس، 11خرداد 99 

کرونا

دکتر همتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۱۱ خرداد ۱۳۹۹