هزار توی کلزا

فضای مجازی

 وقتی واردات کلزا با ارز دولتی مانع توسعه کشت این محصول در کشور می‌شود.
باز هم سوژه های داغ چالشی از صدا و سیمای مرکز فارس، این گزارش در بخش های مختلف خبری شبکه های سراسری پخش شد.
 #جهش_تولید
#رسانه_مجازی_فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۱ خرداد ۱۳۹۹