زمان و نحوه ثبت نام در مدارس

بازتاب

 چه زمانی و از چه طریقی برای ثبت نام دانش آموزان اقدام کنیم؟
دکتر اسماعیلی مدیرکل آموزش و پرورش فارس در برنامه #بازتاب

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۱۳ خرداد ۱۳۹۹