یادواره شهدای مرودشت

در استان

در استان
این قسمت: برگزاری یادواره شهدای مرودشت(روستای حاجی آباد)

رویداد های استان فارس
۱۹ خرداد ۱۳۹۹