صرفه جویی در مصرف آب 

خودمونی

طنز خودمونی ، این قسمت صرفه جویی در مصرف آب 
وقتی همسایه اسراف کار فکر می کنه ، ماشینش رو دزدیدن، این طنز زیبا رو تماشا کنید.

طنز "خودمونی" جمعه ها
۲۵ خرداد ۱۳۹۹