ساخت گلدون

هنری

در اتاق کار امروز طرز ساخت یک گلدون زیبا با وسائل دور ریختی رو یاد بگیرید 

بخش هنری
۳۱ خرداد ۱۳۹۹