خورشید گرفتگی ۷۵ درصدی؛ فردا در فارس

فضای مجازی

مصلح ، رییس رصد خانه دانشگاه شیراز

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳۱ خرداد ۱۳۹۹