ایران آباد

موسیقی تصویر

ترانه ایران آباد به همراه تصاویر زیبا از روستای دشتک واقع در منطقه درودزن با صدای فریبرز غفاری

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۳ تیر ۱۳۹۹