کشک و قره قورت محلی

هم ولایتی

برنامه هم ولایتی در سفر به روستای شهید آباد طرز تهیه کشک و قره قورت را نمایش داده است

هم ولایتی
۹ تیر ۱۳۹۹