توصیه های پزشکی در مواجهه با شایعات 

سلامت باشید

پروفسور کجوری فوق تخصص قلب و عروق در برنامه ضربان

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۰ تیر ۱۳۹۹